Urnex Cafiza čistící tablety espresso kávovarů - 100 ks tablet

Vhodné pro super-automatické kávové stroje k čištění filtrů, držáků filtrů, varných skupin a hydraulických systémů.

590 Kč

Vhodné pro super-automatické kávové stroje k čištění filtrů, držáků filtrů, varných skupin a hydraulických systémů.


Čistíte kávovary pravidelně? Pravidelné čištění prodlužuje životnost kávovarů a zlepšuje kvalitu kávy!

 

Hmotnost 1ks tablety – 1,2g

 

Varování: NEPOŽIVATELNÉ!!! Uchovejte mimo dosah dětí. Dráždí kůži. Chraňte oči – způsobuje vážné podráždění očí. V případě zasažení kůže, opláchněte velkým množstvím vody s mýdlem. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě zasažení očí, několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě jakýchkoliv potíží vyhledejte lékaře/lékařsku pomoc/ošetření.

Obsažená látka: Sodium Carbonate (497-19-8) a Sodium percarbonate (15630-89-4)